Voorwaarden

Open hier de Algemene voorwaarden van Sun Radio NL die van toepassing zijn op de website en advertenties van Sun Radio NL.

Actievoorwaarden

Sun Radio – 30 september 2020
Actievoorwaarden ‘Top 7 Ertussenuit’

 1. Algemeen
  Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Top 7 Ertussenuit’ (hierna verder te noemen: de ‘Actie’) van Sun Radio NL, gevestigd te Almere (hierna verder te noemen ‘Sun Radio NL’). De actie heeft tot doel om een top 7 samen te stellen waarbij deelnemers een gospel cd kunnen winnen.
  .
 2. Voorwaarden voor deelname
  Deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven. Sun Radio NL stelt aan minderjarigen tot 16 jaar de voorwaarde dat zijn of haar ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie.
  .
  Door deel te nemen aan de Actie verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn altijd te raadplegen via https://www.sunradio.nl/voorwaarden/
  .
 3. Actieopzet
  De actieperiode is voor onbepaalde tijd. Desalniettemin behoudt Sun Radio NL het recht de actie (vroegtijdig) te beëindigen. Sun Radio NL geeft dit aan door middel van een schriftelijk bericht, uiterlijk een week voor het beëindigen van de Actie.
  .
  Twee keer in de week kan de volgorde van de vooraf door Sun Radio NL bepaalde 7 platen worden bepaald in de Top 7 Ertussenuit. De deelnemer kan de 7 platen in de voor hem/haar favoriete volgorde plaatsen. Daarbij maken per week twee deelnemers kans op een gospel cd. De prijs wordt voor het eind van de maand (op de laatste dag van een kalendermaand) opgestuurd per post. De verzendkosten zijn voor rekening van Sun Radio NL. Daarnaast is de door de winnende deelnemers samengestelde top 7 te horen op de zender van Sun Radio NL.
  .
  Deelnemers kunnen meedoen door het formulier in te vullen op de website. In het formulier kan een bepaald aantal sterren toegekend worden aan artiesten.
  .
 4. Aansprakelijkheid
  Sun Radio NL is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sun Radio NL.
  .
  Sun Radio NL is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Sun Radio NL draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de donatie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien.Wijzigingen, type-en zetfouten zijn voorbehouden.
  .
  Sun Radio NL is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het systeem of de website.De aansprakelijkheid van Sun Radio NL wordt verder beschreven in de disclaimer (https://www.sunradio.nl/disclaimer/)
Accessibility