Voel je verdriet of boosheid? Dit helpt echt!

Voel je verdriet of boosheid? Dit helpt echt!

Vind uw rust in de HEER uw God

1. Leg het verdriet in Gods handen. Kom tot God de HEER. Wanneer je bedwelmt wordt door de beker van gif. Vraag God de HEER om hulp. Wanneer je iets wordt aangedaan, vraag vergiffenis voor je zondaars. Zij kunnen het niet helpen dat zij God niet kennen. Breng het verdriet, de zonden en de onwetendheid van de zondaars in Gods armen. Opdat de zondaars verstand krijgen en het goede mogen doen. Opdat zij de HEER leren kennen en vervuld worden van de Heilige Geest. Haat uw vijanden niet, maar breng hen in de genadevolle armen van de HEER. Opdat uzelf eveneens vervuld wordt van de Heilige Geest en rust zult vinden.

2. Moge uw ziel rust vinden in dat wat gegeven is door God de HEER. Zoek naar wat u rust geeft. Opdat het kwaad overwonnen wordt. Vecht niet tegen het kwaad. Het geeft uw ziel almaar meer onrust. Bezink liever in de rust. Laat de bezinning uw tegengif zijn.

3. Bezin u in de HEER. Laat u niet afleiden door dwaalsporen. Kom tot de HEER uw God. Zelfs in de donkerste tijden van rampspoed.

4. Zoek de HEER uw God met uw hart. Zoals de HEER uw God Israël tot Zijn hart heeft genomen. Laat u niet afleiden door valsheid en leugentaal. Zoek uw kracht bij de verstandigen en barmhartigen. Zij die de HEER uw God kennen. Opdat u in kennis kunt delen en rust zult vinden in de genade van God uw HEER.

Sun Radio NL

Deel dit bericht!

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Accessibility