Meer financiële ruimte voor gemeenten

Meer financiële ruimte voor gemeenten

Er komt meer financiële ruimte voor gemeenten. Zo gaat er in 2022 aanvullend € 300 miljoen naar Jeugdzorg. Ook komt er voor gemeenten geld beschikbaar om mensen te begeleiden die hun baan verliezen en voor de schuldenaanpak. Dit alles staat in de septembercirculaires van het gemeentefonds.

Extra geld

Het extra geld voor gemeenten komt bovenop de compensatie van ruim 1,5 miljard euro voor 2020 die al eerder is afgesproken om de gevolgen van corona op te vangen. Er worden dit jaar nog middelen ter beschikking gesteld om mensen te begeleiden naar werk en voor de schuldenaanpak.

Bron: Rijksoverheid.

Deel dit bericht!

Tags: , , , , ,

Accessibility