Afspraak Rijk en provincies: in 2030 37.000 hectare bos aangeplant

Afspraak Rijk en provincies: in 2030 37.000 hectare bos aangeplant

In 2030 kent Nederland een grotere diversiteit aan bos, met meer verschillende soorten bomen van verschillende leeftijden. Althans, dat zijn de plannen van het Rijk en de provincies. Zij hebben nieuwe afspraken gemaakt op het gebied van aanplanten van bomen. Ook komt er de komende 10 jaar 37.000 hectare bos bij, een toename van 10%, bijna 4x de omvang van de stad Utrecht.

Jeugd

Om de kennis over – en het plezier voor – bos en bomen te vergroten, is afgesproken dat alle kinderen tijdens hun basisschoolperiode een boom planten. Dit en meer staat in de uitwerking van de Bossenstrategie, die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) – mede namens de provincies – vandaag met de Tweede Kamer deelde. Via de Bossenstrategie werkt de overheid aan het versterken van de natuur, het herstellen van de biodiversiteit en onze klimaatdoelstellingen.

Eerder dit jaar presenteerden minister Schouten en de provincies hun ambities voor meer bos in Nederland.

Bron: Rijksoverheid.

Deel dit bericht!

Tags: , , , , , ,

Accessibility